Per 1 januari 2022 zullen de tarieven voor tandheelkundige behandelingen weer wettelijk vastgesteld zijn door de  
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Klik hier voor de tarieven 2022