Per 1 januari 2023 zullen de tarieven voor tandheelkundige behandelingen weer wettelijk vastgesteld zijn door de  
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Klik hier voor de tarieven 2023